Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til mellemtrinnet

Velkommen til mellemtrinnet

Velkommen til mellemtrinnet
På Gug Skole er mellemtrinnet defineret ved 4.-6. årgang. Der har gennem de første skoleår været fokus på en tryg skolestart og indlæring af basale kernefærdigheder indenfor de forskellige fag. Elevernes skoledag har været understøttet af en tydelig ydre struktur og rammer. På mellemtrinnet er der fokus på, at eleverne løbende bliver mere selvstændige – både i relation til den faglige og sociale udvikling. Eleverne får løbende mere frihed under ansvar og kravene til deres indre styring og ansvarlighed øges. Det er vigtigt for os, at udviklingen sker gradvist og i et tempo, hvor eleverne kan følge med.

Som forældre kan man understøtte denne udvikling ved løbende at give sit barn mere og mere ansvar. Det kan fx være ift. at holde orden i skoletasken, tjekke ugeplan, pakke eget idrætstøj, transportere sig selv i skole og introducere pligter hjemme. Vi ved, at oplevelsen af mestring – hvad enten det er praktisk, fagligt eller socialt, har stor indflydelse på børns positive selvfølelse og dermed også deres robusthed. Det er derfor vigtigt, at vi både hjemme og i skolen, har fokus på netop dette.

Fagligt
Hvor der i indskolingen har været fokus på de grundlæggende faglige færdigheder, bliver undervisningen på mellemtrinnet gradvist mere abstrakt. Et godt eksempel herpå er, at vi ikke længere udelukkende læser for at lære at læse – men vi læser for at lære noget. Med andre ord betyder det, at eleverne nu træder et skridt op ad læringsstigen og bruger de basale færdigheder, de har oparbejdet i indskolingen til videre læring. Det samme gælder for alle skolefagene.

Samarbejde om læring – eksempelvis gruppearbejde, bliver en større og større del af det daglige arbejde, såvel som formidlingsopgaver, både mundtligt og skriftligt.

På Gug Skole, har vi et mål om at udvikle elevernes 21. århundrede kompetencer. Lidt simplificeret handler det om at udvikle elevernes evne til samarbejde, til at tænke og arbejde innovativt og kreativt, samt at udvikle deres teknologiforståelse. Kompetencer, der alle trænes på mellemtrinnet og udvikles i løbet af elevernes skoletid.

Socialt
På samme måde som i de faglige sammenhænge, bliver samspillet blandt eleverne mere komplekst i løbet af mellemtrinnet. Mange børn udvider og ændrer deres venskabskreds. Børnene udvikler sig meget forskelligt i denne periode og der opstår helt naturligt nye former for konflikter. Dette kalder på nye og mere ”forfinede” konfliktløsningsstrategier hos eleverne. På mellemtrinnet, har vi fokus på at udvikle elevernes evne til selvstændig konfliktløsning, og deres evne til at se sig selv i et forpligtende fællesskab, hvor kompromiser er en nødvendighed.

På mellemtrinnet er der ikke længere tilknyttet en pædagog til hver klasse. Det sociale arbejde sker derfor i et samarbejde mellem klassernes lærere, eleverne, den årgangspædagog, der er tilknyttet og forældre. Vi lægger stor vægt på, at arbejdet med ”den gode klasse”, og derigennem forældrestøttede sociale initiativer, fortsætter på mellemtrinnet, på samme niveau som i indskolingen.

Vi cykler!

Vi er så heldige, at vores skole ligger i cykelafstand til alle de spændende aktiviteter, der tilbydes til skolerne i løbet af skoleåret. Det betyder, at vi flere gange i løbet af skoleåret tager cyklerne og kører ud i det blå. Det er derfor vigtigt, at eleverne har en velfungerende cykel, og at de er vant til at køre på den. 

Fif og forventninger
At være undervisningsparat

 • Ifølge forskningen skal børn i 9-12 års alderen i gennemsnit sove 10-11 timer i døgnet. Sørg for, at dit barn kommer i seng og får sin søvn. Børn, der får for lidt søvn over længere tid, oplever i udpræget grad koncentrationsbesvær, der kan gå ud over deres læring.
 • Eleverne på mellemtrinnet har 10 minutter til at spise deres formiddagsmad og 15 minutter til at spise deres middagsmad, inden de skal ud. Det er derfor en god ide, at madpakken består af mad, der kan tages med udenfor, hvis ikke de når at blive helt færdige.
 • Hvis eleverne har deres Chromebooks med hjem, er det vigtigt, at man som forældre hjælper sit barn med at oparbejde en rutine, så barnet husker at lade chromebooken op, så den er klar til næste skoledag.
 • Den daglige læsning er fortsat vigtig for elevernes læring. Undersøgelser viser, at mange elever på mellemtrinnet mister deres læselyst. Afgørende for at dette ikke sker, er forældrenes læsevaner. Hav derfor fokus på, at skabe hyggelige læsestunder for hele familien.  
 • På mellemtrinnet kan der være faglige opgaver, der skal samles op på eller trænes hjemme.  Tal med dit barn om det gør sig gældende for netop dit barn.

Læringsmiljøet

 • For at understøtte et godt læringsmiljø på mellemtrinnet, har vi følgende samværsregler

Digital dannelse

 • For at understøtte elevernes digitale dannelse har vi udarbejdet et sæt retningslinjer for brug af mobiltelefoner og devices i skoletiden. Der er en rød tråd i retningslinjerne således, at eleverne gennem deres skoleforløb oplever at få mere og mere frihed under ansvar. Se retningslinjerne her

Kommunikation og samarbejde

 • Der udsendes ugeplaner hver uge, hvor både elever og forældre kan orientere sig om den kommende uges aktiviteter. Ugeplanerne sendes til forældrene via AULA.
 • Lærere og elever kommunikerer i Google. Det er en god idé, at man som forældre spørger ind til arbejdet i google og lader sit barn vise, hvordan det efterhånden lærer at skabe struktur på sit drev.
 • Forældre-/den gode klasse-møder og skole-/hjemsamtaler fungerer på samme måde som i indskolingen.
 • Husk, som forældre, at tage kontakt til lærer-/pædagogteamet, hvis der er noget der undrer. Tag direkte kontakt til den lærer/pædagog, det drejer sig om. Det kan være vanskeligt for en klasselærer at svare på vegne af en kollega.

Det er også altid muligt at kontakte mellemtrinsleder, Lotte Aagaard

Særlige opgaver/traditioner på mellemtrinnet

Elevrådet

Elevrådet består af elever fra 3.-6. årgang. I begyndelsen af hvert skoleår vælges 1 elevrådsrepræsentant pr. klasse samt en suppleant. 

Biksen

Biksen er mellemtrinnets ”frikvartersbutik”, hvor elever kan låne legetøj. Her kan eleverne på 4.-6. årgang melde sig til at få vagter.

Skolepatrulje

Eleverne på 6. årgang har mulighed for at melde sig som skolepatrulje

Lejrskole

Der er lejrskole, hvert år for 5. årgang. Turen har to overnatninger. Vi anbefaler, at eleverne prøver at have soveaftaler uden mor & far i god tid inden lejrturen, så de er trygge ved det.

Klassedannelse til nye 7. klasser

 • Gug Skole er overbygningsskole for eleverne fra Nøvling Skole. Det betyder, at vi hvert år modtager en del nye elever til 7. klasse. Vi har, gennem en lang årrække, gode erfaringer med at danne nye klasser i udskolingen. Dels er det lettere for eleverne fra Nøvling Skole at blive integreret på Gug Skole. Dels har mange af vores egne elever stor glæde af at træde ind i nye fællesskaber, og muligheden for at træde ud af fastlåste mønstre.
 • I løbet af 6. klasse opstartes et overskolingsforløb med Nøvling Skole, hvor eleverne lærer hinanden at kende på tværs af klasser og skoler. Det giver teamet et godt udgangspunkt for klassedannelserne i slutningen af 6. klasse.
 • Det må forventes, at de nye klassedannelser er forbundet med en del nervøsitet for eleverne. Det er i den forbindelse væsentligt at understrege, at det er vores erfaring, at eleverne lander rigtig fint og er glade i deres nye klasser.