Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Information

 

DUS-ordningen på Gug Skole

På Gug Skole findes der en DUS-ordning, en kontrolleret pasningsordning, hvor der er pladsgaranti for alle børn fra Børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Herudover har vi DUSII, som er et tilbud for børn i 4. -6. årgang. DUSII er ikke kontrolleret - hvilket betyder at personalet ikke følger op på om børnene kommer i DUS eller ej.

DUS er en forkortelse af ”det udvidede samarbejde” mellem skole og fritid.

 

DUS ordningen er delt op i 4 mindre enheder:

  • 0. klassecenteret
  • 1. klassecenteret
  • 2.klassecenteret
  • Fælleshuset (for 3.-6. klasse)

 

 

Åbningstid:

Mandag-Fredag kl. 6.30-17.00 (gælder også på skolefridage og ferier med undtagelse af 4.-6. årgang)

0. klasserne åbner for sig selv, og 1.-3. årgang åbner sammen i Oasen fra 6.30-7.00 hvorefter 2. og 3. årgangsbørn går ned i 2. klasseDUSsen.

Der er lukket i DUSsen mellem 8.00 og 13.05 på skoledage.

Her på Gug Skoles hjemmeside kan du læse om DUSsens pædagogiske indholdsplaner, evalueringer og andet.

DUSsen holder lukket to uger i sommerferien 2024, og det er uge 29 og 30. Der vil dog være nødpasning på Kærbyskolen. Ligeledes har vi fællespasning med andre skoler imellem jul og nytår.

 

Personalet i DUSsen:

0.klasse:

Tina Nielsen, Gitte Nielsen, Mikkel Thorhauge, og Emilie Tranekær Pedersen, Kirsten Boelsmand, Hanne Schack og en studerende

Anja Lynge Bendixen,   .

1.klasse:

Erik Wamsler, Jennie Nordahl, Susanne Olsen, Helle Nielsen, Caroline og en studerende.

 

2.klasse:

Karna Stausholm, Kirsten Shaia, , Anne Zimmer, Trine Solberg og Lona Madsen og Lars Jæger.

Fælleshuset:

Kenneth Hansen, Louise Madsen, Lars Dammeyer, Lone Andersen, Trine Phillipsen, Celine Tolstrup Jensen og Jeppe Nielsen.

 

Studerende:

DUSsen er praktikinstitution for pædagogstuderende. En studerende er i praktik i 6 måneder af gangen. Vi har normalt 2 studerende i foråret samt 2 i efteråret. De studerende indgår i normeringen.

 

”Løst personale”:

Udover det faste personale, vil der være mulighed for at møde andre personer i løbet af året, da vi modtager PAU-elever, praktikanter fra skoler, personer i Jobtræning, arbejdsprøvning og flexjob. Ligeledes har vi tilknyttet et vikarkorps, som benyttes i tilfælde af sygdom og ferier.

 

Optagelse og udmeldelse af børn:

Al optagelse og udmeldelse af børn i DUSsen foregår elektronisk på Pladsanvisningen.

 

Der er 1 måned opsigelsesfrist med virkning fra d. 1. i måneden.

 

Påklædning:

Børnene skal medbringe skiftetøj, regntøj og gummistøvler – HUSK der skal være navn i.

 

Årlige arrangementer:

I løbet af året har vi, i DUSsen nogle faste traditioner. Som f.eks. fastelavn, Halloween, jul og påske. Og hvert år har børnene en overnatning i DUSsen. Indholdet i de forskellige arrangementer er meget forskellige, i de forskellige centre, da vi tager udgangspunkt i aldersgruppen.

 

Afhentning og legeaftaler:

Hvis børnene skal gå selv eller med en kammerat hjem, skal der foreligge skriftlig eller mundtlig besked fra en voksen, hvis ikke andet er aftalt. Allerhelst via Aula – under aftaler. Ligeledes gælder hvis vi skal sende barnet til musik, sport eller andet.

 

Barnet sygdom, fravær:

DUSsens personale har tilsynspligt over for børnene. Det betyder, at vi registrerer deres fremmøde. Derfor skal I som forældre HUSKE; at det er jeres ansvar at give DUSsen besked, hvis Jeres barn ikke møder op eller er sygt. Det er vigtigt, at der bliver sagt farvel, når I henter Jeres barn/børn. Ligeledes skal vi have besked, hvis I henter barnet direkte fra skole. Barnet må ikke komme i DUS, såfremt det er sygt, eller hvis barnets fremmøde indebærer smittefare for andre.

Alt fravær skal ligeledes meldes Aula.

 

Informationskilder:

DUSsernes i Aalborg kommune er alle tilknyttet Aula, som er kommunikationskanalen til personalet på skolen og også i DUSsen.

Da mange informationer vedr. jeres børn, skal vides af både lærer og pædagoger, vil vi gerne at alle beskeder sendes denne vej.

Når man er logget på AULA, kan under de 3 prikker finde komme/gå - som er den direkte vej til at sende beskeder til DUS om afhentning samt hvis børnene skal sendes.

 

Forældresamarbejde/ Tavshedspligt:

Da vi forventer et åbent og tæt forældresamarbejde, håber vi, at I vil meddele os, hvis der sker forandringer i jeres hjemmesituation, som kan påvirke barnet. Her tænker vi specielt på sygdom, hospitalsindlæggelse, dødsfald eller skilsmisse. Dette gør vi for at have god mulighed for at hjælpe og tage ekstra hensyn til barnet i disse situationer.

Personalet har tavshedspligt under straffeansvar.

Et godt forhold mellem forældre og personale er vigtigt for at barnet kan opleve sammenhæng i sin hverdag og tryghed i DUSsen. Et godt samarbejde er vigtigt for os, og kernen i dette ligger i den kontakt forældre og personale har til hinanden i hverdagen.

Forståelse og respekt mellem forældre og personale kræver gensidig viden om de omgivelser og begivenheder, der påvirker barnet. Selv små hverdagsting kan have stor betydning for barnets trivsel, og ved at skabe åbenhed, kan vi tage os godt af barnet og undgå misforståelser.

Ligeledes vil vi gerne, at I kontakter os, såfremt barnet derhjemme fortæller noget, der undrer jer som forældre. Giver dette behov for en samtale er vi altid åbne for det.

 

Forsikringer:

Det er forældrenes ulykkesforsikring, der skal dække ved en eventuel ulykke (tandskade, ødelagt tøj osv.) I kan som forældre også blive inddraget i et erstatningskrav, hvis jeres barn forsætligt påfører materiel skade (sten på biler eller smadrede ruder osv.)