Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Makerspace

Gug Skoles Makerspace    foreløbig designproces Gug Skole

 

På Gug Skole er vi sammen med 18 andre skoler i Aalborg Kommune med i et treårigt Makerspace-projekt finansieret af Villum Fonden. Med projektet ”Makerspace som læringslaboratorier” etableres lokale makerspaces og i fællesskab udvikles en ny didaktisk model, som understøtter problembaseret læring.

Udgangspunktet for projektet er, at alle medarbejdere og elever skal have de bedste muligheder for at udvikle stærke digitale kompetencer, som både matcher nutidens krav og imødekommer fremtidens krav, og der tages derfor afsæt i følgende fire mål:

  • Vi styrker vores teknologiforståelse sammen
  • Vi tænker og arbejder problemløsende og eksperimenterende
  • Vi designer løsninger gennem kreative og innovative processer
  • Vi er nysgerrige og udvikler kompetencer på nye måder

Etableringen af vores makerspace ligger dermed i direkte forlængelse af et andet af Gug Skoles indsatsområder; at skabe undervisning i og med udgangspunkt i det 21. århundredes kompetencer.

  • Målet for vores makerspace er at give eleverne adgang til at bruge, skabe, analysere, forstå og forholde sig til digitale teknologier gennem erfaringsbaserede læreprocesser og dermed styrke deres teknologiforståelse.
  • Vores sigte er at indrette et læringsmiljø, som understøtter, at vi arbejder problemløsende og eksperimenterende med komplekse problemstillinger. Det kan både være elevernes egen oplevede-, nærmiljøets-, samfundets- og verdens problemstillinger (og således skabes bånd til Gug Skoles fokus på FN’s Verdensmål).
  • Skolens makerspace skal indbyde til kreative og innovative designprocesser, hvor Gug Skoles elever kan styrke deres praksisfaglighed ved at anvende varierede og motiverende læringstilgange herunder også æstetiske læreprocesser, hvor elevens krop og sanser sættes i spil i læreprocessen.
billeder fra makerspace

Status for Gug Skoles makerspace er pt (januar 2021):

  • Makerspace er ”in the making”, forankret i Gug Skoles PLC, og vi arbejder på at få fundet og indrettet de rette lokaler, så makerspace-filosofien implementeres bedst muligt på hele skolen.  
  • Vi har indkøbt diverse digitale teknologier; bl.a. 3D-printere og 3D-penne, folieskærere, en vakuum-formpresse, en varmepresse, et klassesæt af LEGO SPIKE (programmerbart LEGO) + en lang række analoge redskaber fra limpistoler til greenscreentæppe
  • Vi har allieret os med 13 teknologinysgerrige elever fra 7. årgang og er i samarbejde med Ung Aalborgs makerspace på Nordkraft i gang med at uddanne dem til juniormakere, så de kan bidrage til etableringen og implementeringen af vores makerspace.
juniormakere i makerspace på Nordkraft