Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejerske

Skolesundhedsplejersken 

Elisa E. Hegelund

Tlf.: 25200830

Træffes primært mandag og fredag på skolen, men kan altid kontaktes på telefon.

eeh-fb@aalborg.dk

Sundhedsområdet for børn og unge i Aalborg kommune tilbyder skolebørn og unge:

En sundhedsfremmende og forebyggende indsats af kommunens sundhedsplejersker og børn og unge-læge målrettet skoleelevers sundhed, sygdom og trivsel. Tilbuddet ydes på individ, gruppe eller klasseniveau tilpasset det enkelte barns, den unges og families behov. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med skolens klasselærere. Der tilknyttes en fast sundhedsplejerske til den enkelte skole i kommunen.

Forældre inviteres til at deltage i de yngste klassetrin. Forældre orienteres ved skolestart om det samlede sundhedstilbud og samarbejdsform. Forældre inddrages altid, hvis sundhedsplejersken eller lægen finder specifikke sundheds- eller trivselsproblemer hos deres barn. Sundhedsplejersken kommunikerer med hjem og skole via SkoleIntra.

Sundhedsplejersker og børn og unge-læge læge har notatpligt og fører samme sundhedsjournal. Alle sundhedsplejersker arbejder i teams og refererer til områdets teamleder.

Sundhedstilbuddet til alle elever i 0. – 9. klasse tilrettelægges således:

0. klasse:
Sundhedsplejersken tilbyder indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale sammen med forældre. Indskolingen indeholder sansemotoriske screening, syns- og høreprøve, højde og vægt måling. Sundhedsplejersken deltager i et forældremøde ved skolestart og orienterer om det samlede sundhedstilbud.

1. klasse:
Sundhedsplejersken tilbyder en sundhedspædagogisk aktivitet (fokus på krop, kost, søvn og hvile) i gruppe eller på klassen. Metoder: Sundhedsblomst og/eller Sundhedscirkus. Alle børn vejes og måles.

3. klasse:
Sundhedsplejersken tilbyder individuel sundhedssamtale sammen med forældre. Børn vejes og måles efter behov.

 I enten 4., 5. eller 6. klasse:
Sundhedsplejersken tilbyder pubertetsundervisning i gruppe eller på klassen.

5. klasse:
Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtale individuelt / i gruppe. Alle børn vejes og måles.

 I enten 7., 8. eller 9 klasse:
Sundhedsplejersken tilbyder pubertets-/seksualundervisning i gruppe eller på klassen.

7. klasse:
Sundhedsplejersken tilbyder sundhedssamtale individuelt eller i gruppe (synsprøve; H/V måling). Samlet sundheds- og helbredsmæssig vurdering.

9. klasse:
Børn og unge-lægen tilbyder udskolingsundersøgelse & samtale individuelt (evt. farvesynstest ved særligt erhvervsvalg og/eller andre screeninger). Der udleveres Sundhedspas til eleven.

 Elever tilbydes efter behov ekstra indsats med opfølgning på sundheds- eller helbredsmæssige forhold. Der henvises evt. til egen læge, øjen- eller ørelæge, socialrådgiver eller andre i samarbejde med hjemmet. Elever i Special- og Modtageklasser modtager et efter behov afpasset aldersmæssigt tilbud.

Elever, forældre eller skolens pædagogiske personale kan frit henvende sig i sundhedsplejerskernes åbne konsultation.